VEGETARIANISM

Vegetarianism är absolut nödvändigt för ett andligt liv. Faktum är att andlighet och vegetarianism är synonyma. Varje kropp måste bli vegetarian. Vetenskapen om detta ”Quantum vibrational science” erkänner långsamt skadeverkningar av animaliska livsmedel i mänskliga system. Huvudprincipen i varje religiös rörelse är kärlek. Kärlek är inget annat än att vara snäll mot våra medskapare våra vänner djuren på jorden. Djur är inte livsmedel för människor.

" Vidare kan vi inte råd att överäta. Vi ska bara äta efter våra behov ... inte enligt vår girighet. Endast när vi är hungriga skall vi äta. Om du inte är hungrig, bör du aldrig äta." - Brahmarshi Patriji

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds