PYRAMID MEDITATION

Meditation som äger rum i en pyramid, eller under en pyramid, kallas Pyramid Meditation. Under meditations sessioner inne pyramiderna upplever många människor känslor från lugn till extrem euphori.

De flesta människor som har experimenterat med Pyramid meditation, beskriver att de upplever en total avslappning av kroppen, följt av avstängning av onödiga externa stimuli och irrelevanta tankar samt att slutligen uppnå ett förändrat medvetandetillstånd som gör det möjligt att koncentrera sig på djupare inre nivåer.

För nybörjare i meditation ger pyramider den mest effektiva höga energiplats. Pyramider bidra också till att minska graden av stress och spänningar i den fysiska kroppen.

Meditation som görs i en Pyramid är tre gånger mer kraftfull än en vanlig meditation.

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds