PYRAMID ENERGI

Pyramid Valley utanför Bangalore i Indienär den plats på jorden just nu som har den allra starkaste energin på grund av oss alla som mediterar där. Den har blivit ett stort energifält. Ju fler människor som kommer hit och mediterar, desto starkare blir energierna i hela dalen runt pyramiden.

Som en reserv bank, vilken skriver ut pengar, bygger denna pyramid upp energierna.. Och från denna Pyramid Valley, till där det finns en pyramid på denna jord, kommer energin att gå härifrån och till dit för att likställa denna pyramid med energin från Pyramid Valley.. Varje pyramid är kopplad till alla andra pyramider, så det är en utbytesenergi, en energiproduktion, och en lagring av energi på denna jord. Så vi vill att fler och fler pyramiderna byggs överallt, så att energi kan sändas dit och att energin kommer att vara till nytta för alla i omgivningen. Människor kommer till pyramiderna och mediterar och få den energin.

Och denna Pyramid (i Pyramid Valley) är ansluten till tolv stora astrala pyramider. Ovanför denna jord finns 12 mycket stora astrala pyramider t.e.x. en pyramid i eller ovanför Atlantis, en pyramid i Machu Picchu, en pyramid i Egypten, en pyramid i Himalaya. Så från dessa astrala pyramider får denna pyramid (i Pyramid Valley) energi. Från denna pyramid (på Pyramid Valley) får alla pyramiderna energi..

Det finns ett stort pyramidenerginät på denna jord. Först var det ett astralt pyramid nät. Nu har vi fått fysiska pyramider. Astrala pyramider är avsedda för fysiska pyramider. Innan något manifesteras i det fysiska, är allt som konstrueras allt i det astrala, sedan stängs detta till det fysiska.

Så vi vill ha fler och fler pyramider överallt. I varje hus, varje by, varje stad. Fler och fler pyramider borde byggas. Varje person borde bygga en pyramid. Vi behöver meditera för att vitalisera oss och vi borde bygga pyramider för att vitalisera jorden. Och alla borde bli vegetarianer och kommer då att förstå andlig vetenskap. Hela jorden är ett lärande fält för studenter och det är en spelplan för mästare. Mästare måste spela vårt eget spel. Mästare skapar nya saker för världen. Pyramiderna i Pyramid Valley och på andra platser i Indien fanns inte här förut på denna jord. Nu finns pyramiderna här. Pyramiderna är nya skapelser på denna jord. Så mästare ger dessa nya saker till människorna. Som elever lär vi oss, som mästare skapar vi nya saker och ger till alla människor. Eleverna försöker förstå vad existensen är. Mästarna förbättrar existensen..

Hela denna jord kommer att bli en Pyramid Jagath (lycka) 2016. Pyramider kommer på alla platser på jorden. Mästarna har vi inte kommit hit för att lära sig något. De har lärt sig redan i tidigare liv. Nu kommer mästare för att förbättra jorden genom att bygga pyramider. Detta är hur vi förbättrar denna värld. Vi skapar en ny värld. Mästarna kommer för att skapa och ge ut de föremål som inte fanns på denna värld tidigare. Till exempel: Thyagaraja skapade bra musik och gav till världen. Bra musik skulle inte finnas om inte Thyagaraja varit här på jorden. Likaså har stora vetenskapsmän som - Wright Brothers gett oss flyget. Många av oss reser med flyget. Så hela världen reser nu med flyg. Så det är en ny händelse för världen. Det finns tre typer av mästare – Konstnärliga mästare, vetenskapliga mästare och andliga mästare.

Konstnärliga mästare kommer att ge något nytt i konsten. Leonardo da Vinci kom och gav vackra målningar till hela världen. Shakespeare skrev vacker poesi. Så mästare kom och gav något till världen som exempel, som ideal. Vi har alla kommit hit som mästare. Som andliga mästare, vadi ger de till allmänheten, vad ger de till människorna - jo pyramider. Därför konstrueras pyramider överallt. Pyramiden är en symbol för utveckling av enhet. Det finns fyra sidor i en pyramid. Dessa representerar de fyra kungarikena – mineralriket, växtriket, djurriket och människoriket. De fyra sidorna är förenade. De blir alla till ett. Detta är andlighet.

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds