PSSM EMBLEM

L' EMBLÈME DU...

Pyramid Spiritual Societies Movement har följande kännemärken

  • TRIANGEL
  • HALV SOL med strålar
  • MEDITATÖR med Auriska lager - CHAKRAS
  • ENERGI - MEDVETANDE - VISDOM
  • ÖPPEN BOK
  • VAR ETT LJUS FÖR DIG SJÄLV

TRIANGEL

"Triangeln" representerar Överjaget.

Hela syftet med ämnet andlig vetenskap är i själva verket att föra visdom och förståelse om kärnan - om ÖVERJAGET ner till UNDERJAGET - att vi är här på det jordiska planet.

ÖVERJAGET är ett tredelat själv bestående kunskap, tänkande och handling. En gör-det del kommer ner som UNDERJAGET. Överjaget kallas också "psyket". I meditation och vi ser alltid ÖVERJAGET som en pulserande triangel - en 3-D-prisma.

"Triangel" representerar också ett ansikte av en pyramid. Pyramidens krafter är många.

HALV SOL med STRÅLAR

'Sol' representerar, återigen, Överjaget.

Detta UNDERJAG är en särskild stråle av ÖVERJAGET. Varje människa på jorden har sitt eget Överjag i de högre världarna. Överjaget är helheten av vårt eget jag med alla dess, strålar i sina speciella dimensioner.

Målet för varje UNDERJAG är att återvinna så mycket som möjligt av den visdom som finns i helheten medan det fortfarande är i den fysiska kroppen.

"Halv - sol ” eftersom vi inte kan uppfatta hela helheten av vårt HÖGRE JAG från en jordisk synvinkel. I bästa fall kan vi uppfatta en del av det, som en kontur. Resten måste förstås teoretiskt och genom intentionen.

MEDITATÖR MED AURISKA KROPPAR OCH CHAKRAS

PSSM emblemet avbildar en sittande person i meditation. Det viktigaste syftet med PSSM är att främja kunskapen om meditation. Vägen till upplysning går genom andningsupplevelser , som erhålles i meditation. I meditationen blir vi kroppar utan gravitation och våra astrala kroppar lösgöres från den fysiska kroppen, vilket låter oss resa fritt in i de högre världarna. Astrala resor är ett av de viktigaste målen som man vill uppnå. Meditation innebär aktivering av de inre sinnena. Det tredje ögat symboliserar totaliteten av de inre sinnena. I meditationen börjar det tredje ögat att aktiveras och när det har utvecklats till fullo resulterar det i en perfekt förmåga att se AKASHAKRÖNIKAN (ett bibliotek för all kunskap) och att bli klärvoajant.

Vad ser det tredje ögat när det är aktiverat? Det ser det som finns bakom vår värld. Det ser in i de i frekvens alternativa universum. Det ser in i alla orsaker bakom alla effekter som manifesteras in i vårt plan. Att få tillgång till tredje ögat är det främsta målet för alla avancerade själar. Auriska kroppen är det hölje som innesluter alla de individuella energierna hos en entitet.

Chakras är de viktigaste energiknutarna av pranisk energi i den eteriska kroppen (en kropp utanför den fysiska kroppen)

Upplevelser i mindre pyramider i modern tid visar att höjandet av personens energi, medvetande och visdom verkligen är det högsta syftet bakom byggandet av en pyramid.

En av de viktigaste syftet med PSSM är att främja begreppet Pyramid Meditation. Meditationen blir tre gånger kraftfullare om den görs i en pyramid.

ENERGI - Medvetande - Visdom

Vi är alla Energi-medvetande-visdoms enheter. I hela tillvaron, finns det ingenting som inte är Energi, medvetande och visdom. Alla varelser varierar endast i sitt innehåll.

De tre "Energi", "medvetande" och "visdom" .. är direkt relaterade och i direkt proportion till varandra. Det betyder att om vi är mer energiska, kommer vi att bli mer medvetna och därför blir vi mer öppna för visdom. Om vi ​​har mer visdom, kommer vi att bli mer medvetna och mer energiska. Essensen av alla upplevelser vilka vi kallar visdom är kumulativa från tidigare tidsåldrar. Visdom är en essens en juvel en blomma från all tidigare kunskap och tidigare erfarenheter. Det huvudsakliga syftet med varje livstid för underjaget är att höja sin energi- medvetenhet och visdom, det är meningen med evolutionen… andligt växande.

OPEN BOOK

"Öppen bok" .. hänvisar till "swadhyaya '.. d.v.s., studera andliga böcker.

Att folk läser böcker av stora mästare som Lobsang Rampa .. Richard Bach .. Jane Roberts .. Castaneda .. Linda Goodman .. Edgar Cayce .. Swami Rama .. Yogananda Paramahansa etc., etc., .. är en mycket viktig del av PSSM.

VAR ett ljus för dig själv

Vi är ensamma ansvariga för vår fysiska existens. Bara vi kan vara ljus för oss själva. Andra kan ge vägledning, men de kan inte göra om oss. Vi måste förstå att vi fortsätter att skapa vår egen verklighet ögonblick för ögonblick.

Vi borde vara kloka nog att välja våra speciella avsikter och lära oss att vara ståndaktiga och att behålla dem i sin renhet. Endast orubbliga avsikter skapar motsvarande omgivningar som en spegel.

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Puremindz