ANAPANASATI MEDITATION

Ordet .. 'Anapanasati' på Palispråket, en indisk dialekt, betyder att rikta en total uppmärksamhet och medvetenhet på en normal, naturlig andning process.

"Ana". . . betyder. . . "inandning"

"Apana". . . betyder. . . "utandning"

"Sati". . . betyder. . . "att-vara-ett-med"

I "Anapanasati" bör sinnet ständigt fokusera på den normala, naturliga andningen. Avsikten skall vara att anstränga sig på ett gladlynt sätt att bli ett med andningen.

Inget "mantra" skall sjungas, .. ingen form av någon "gudomlighet" skall hållas i sinnet .. inga hathayogic pranayama praxis som "kumbhaka" ..att hålla andan .. bör användas..

Varje bekväm sittställning kan intas och denna bör vara så bekväm som möjligt. Händerna ska knäppas och alla fingrar bör gå in i varandra. Ögonen ska vara stängda.

Den springande punkten är att motstå, efter bästa förmåga, de rutinmässiga vandringarna av sinnet. Alla TANKAR som irrar hit och dit ska klippas med en gång när de håller på att uppstå.

"När vi är ett med denna andnings energi, blir sinnet ganska tomt. Sedan kommer det ett enormt flödet av kosmisk energi in i den fysiska kroppen. Gradvis blir det hittills slumrande tredje ögat aktiverat. Och efter hand upplevs kosmiskt medvetande. "

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds