VAD ÄR MEDITATION?

Meditation är tystandet av det ständiga chattret i det rastlösa sinnet och därför börjar vi med andningen. Meditationsprocessen är enkel - Blunda och bli ett med din naturliga andning. Meditationen tystar de rastlösa vågorna i sinnet och bevarar därmed den själsenergi som leder till god hälsa, lugn i sinnet och visdom i livet. Meditation som görs i en pyramid, eller under en pyramid, kallas för Pyramid Meditation.

More

BRAHMARSHI PATRIJI

Brahmarshi Patriji - grundare av Pyramid Spiritual Societies Movement (PSSM) insåg tidigt i livet kraften i meditation genom egna djupa erfarenheter och uppnådde själv upplysning år 1979. Sedan dess har han gjort till sin livsuppgift att undervisa och främja meditation och vegetarianism till människor över hela världen. Hans tillvägagångssätt har varit helt vetenskapligt och sekulariserat och utan att åberopa någon speciell religiös inriktning.Read More

PSSM

Den andliga pyramidorganisationerna är icke-religiösa, de tillhör inte någon kult, de är ideella frivilliga organisationer vars enda uppgift är att sprida ”Anapanasati Meditation”, Vegetarianism och Pyramid Kraft till alla och envar. Pyramid Spiritual Societies Movement (PSSM) är en del av den världsomspännande andliga New Age revolutionen. Det är en rörelse som leder mänskligheten från våld till icke-våld ... från köttätande till vegetarianism ... från blind religiös tro till vetenskaplig forskning och vetenskaplig logik ... från galen materialismen till frisk andlighet.Read More

VEGETARIANISM

Att vara vegetarian anser han är absolut nödvändig för ett andligt liv. I själva verket är andlighet och vegetarianism synonyma. Alla måste bli vegetarianer.Read More

OM PYRAMIDER

Pyramiden är en symbol för all utveckling. De fyra sidorna i en pyramid. representerar fyra riken - mineralriket, växtriket, djurriket och människoriket. De fyra sidorna av pyramiden förenar dessa. De blir alla ett. Det är andlighet.Read More

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds