PYRAMIDE ENERGI

Pyramid Valley er nå det mest energiske stedet på planeten, på grunn av alle oss, på grunn av vår meditasjon. Det har blitt et enormt Energi Felt. Så vi er alle her i dette enorme Energi Feltet. Desto flere folk som kommer hit og mediterer, desto mer øker energien fra pyramiden.

Som en bank, som trykker penger.. Lager denne pyramiden energi. Denne energien går fra Pyramid Valley til alle pyramider på planeten og utjevnes med de. Hver Pyramide har forbindelse med alle andre pyramider, så det er en energi utvekslings mekanisme, energi utvikling og reservasjon her på planten. Derfor vil vi at flere og flere pyramider skal konstrueres og lages, overalt. Slik at energien blir sent hvor de er og kan være til nytte for omgivelsene. Folk vil komme til pyramidene for å meditere, og dermed få mer energi.

Og denne pyramiden (i Pyramid Valley) er forbundet med 12 store astrale pyramider på planeten. Til eksempel, en pyramide i Atlantis, en pyramide i Machu Picchu, en pyramide i Egypt og en i Himalayas. Så fra disse astrale pyramidene får denne pyramiden (i Pyramid Valley) energi, og derfra får alle pyramider energi.

Det er et stort energi rutenett, pyramide energi rutenett, på planeten. Først var det et astralt pyramide rutenett. Nå har vi fysiske pyramider. Astrale pyramider er ment for fysiske pyramider. Før noe er manifestert i det fysiske blir alt konstruert i det astrale, deretter i det fysiske.

Så vi vil ha flere og flere pyramider overalt. I hvert hus, i hver bygd, i hver by. Flere og flere pyramider bør bygges. Enhver person bør bygge en pyramide. Vi må meditere for å gi oss selv mer energi og vi bør bygge pyramider for å gi planeten mer energi. Og alle bør bli vegetarianere, alle bør forstå spirituell vitenskap. Planeten er et lærested for studenter og en lekeplass for mestere. Vi mestere må spille våre egne spill. Mestere skaper nye ting for verden. Pyramider var ikke her på planeten før, nå er de det. Pyramidene er en ny kreasjon på planeten. Så vi, mestere gir disse nye ting til alle mennesker, det er vår jobb som mestere. Som studenter lærer vi, som mestere lager vi nye ting og gir til alle mennesker. Studenter prøver å forstå hva eksistensen er. Mestere forbedrer eksistensen.

Innen 2016 vil denne planeten bli en pyramide planet. Pyramider kommer til å være overalt. Det er derfor vi er født som mestere. Som mestere, har vi ikke kommet hit for å lære noe. Vi har allerede lært i våre tidligere liv. Vi har nå kommet som mestere for å forbedre denne planeten, hovedsakelig gjennom å bygge pyramider. Det er slik vi forbedrer denne verden. Vi skaper en ny verden. Mestere skaper og gir de ting som ikke var her før. For eksempel: Thyagaraja skapte storslagen musikk og ga verden. Storslagen musikk hadde ikke vært der om ikke Thyagaraja hadde vært der. På samme vis, de store vitenskapsmenn - Wright brødrene har gitt oss flyene. De fleste av oss reiser med fly, hele verden beveger seg nå med hjelp av fly. Så det er en ny ting til verden.

Det er tre typer mestere. Kunst mestere, vitenskaps mestere, og spirituelle mestere. Kunst mestere gir noe nytt til kunsten. Leonardo da Vinci kom og ga vakre malerier til verden. Shakespeare ga nydelig poesi. Slik kommer mestere, og gir til verden, som forbilder, som idealer. Vi har alle kommet hit som spirituelle mestere. Som spirituelle mestere, det vi gir til folket - er pyramider. Vi konstruerer pyramider overalt.

Pyramiden er et symbol på generell utvikling. Det er fire sider på en pyramide. De representerer fire riker - Mineral riket, plante riket, dyre riket og menneske riket. De fire sider på pyramiden forenes. De blir alle en. Det er spiritualitet.

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds