PSSM EMBLEM

Emblemet for 'The Pyramid Spiritual Societies Movement' har følgende kjennetegn:

  • TRIANGEL
  • HALV-SOL med STRÅLER
  • MEDITERER med AURA og CHAKRAER
  • ENERGI - BEVISSTHET - VISDOM
  • ÅPEN BOK
  • VÆR ET LYS FOR DEG SELV

TRIANGEL

'Triangelet' representerer overselvet.

Hele meningen med emnet om spirituell vitenskap er faktisk og bringe visdom og forståelse av essensen om OVERSELVET til underselvet som vi er her på dette jord-plan.

'OVERSELVET'.. er treenighet, bestående av den utførende, den vitende og den tenkende delen. Den utførende delen kommer ned som 'underselvet'. OVERSELVET blir også kalt 'psyken'. I meditasjon, ser vi alltid OVERSLEVET som et pulserende triangel.. Et 3-D prisme.

'Triangelet' representerer også en side på en pyramide. Kreftene fra en pyramide er mange og en av de største effektene fra pyramide energien er at den gjør det lettere å oppnå astral projeksjon.

HALV-SOL med STRÅLER

'Sol' representerer, igjen, OVERSELVET.

UNDERSELVET er en særskilt stråle av OVERSELVET. Hver person på planeten har hans/hennes eget OVERSELV i de høyere verdenene. OVERSELVET er totaliteten av vårt eget selv med alle sine stråler i sine særskilte dimensjoner.

Målet for hvert UNDERSELV er å få igjen så mye av visdommen fra sin egen TOTALITET som mulig, fortsatt værende i den fysiske kroppen.

'Halv-sol'.. Fordi vi ikke kan begripe hele totaliteten av vårt STØRRE SELV fra noe jordisk ståsted. I beste tilfelle kan vi forstå deler av det, resten kan bare bli forstått teoretisk og intuisjonsmessig.

MEDITERER med AURA OG CHAKRAER

PSSM Emblemet avbilder en person som mediterer. Hovedmålet med Pyramid Spiritual Societies Movement (PSSM) er å fremme vitenskapen om meditasjon. Veien til opplysning er bare gjennom opplevelser oppnådd i meditasjon.

I meditasjon kan vi bli våre 'anti-gravitasjons kropper', vår astral kropp blir frigjort fra vår fysiske kropp, som gjør det mulig for oss å reise fritt i de høyere verdenene. Astral reiser er en av de større mål som kan oppnås.

Meditasjon betyr å aktivere de indre sansene. Det 'tredje-øyet' symboliserer 'totaliteten av de indre sansene'. I meditasjon begynner det 'tredje-øyet' å bli aktivert, å dets endelige høydepunkt resulterer i en perfekt evne til å se de 'Akashic records' og til å være klarsynt.

Hva ser 'det tredje-øyet' når det aktiveres? Det ser den utrolige "andre side", det ser univers i andre, alternative frekvenser. Det ser alle årsaker bak alle effekter manifestert i dette plan av opplevelser. Ervervelse av det 'tredje-øyet' er hovedmålet for alle viderekommende SJELER.

Auraen er energifeltet som inneholder alle individuelle energiene av et vesen.

'Chakraer'.. Er de viktigste sentrene for livsenergi (Pranic energi) i den eteriske kroppen.

Opplevelser fra mange personer i små pyramider i moderne tider viser at utvikling av en persons 'E-B-V' sannelig er hovedmålet bak pyramidens design.

Et av hovedmålene til Pyramid Spiritual Societies Movement er å promotere konseptet om 'PYRAMIDE MEDITASJON'. Meditasjonen blir tre ganger så kraftig når den utføres i en pyramide.

ENERGI - BEVISSTHET - VISDOM

Vi er alle 'E-B-V' enheter. I hele eksistensen er det ingenting som ikke er.. Energi, bevissthet og visdom. Alle skapninger er variert bare i deres 'E-B-V' innhold.

De tre 'ENERGI' - 'BEVISSTHET' - 'VISDOM'.. er direkte relatert og direkte proporsjonert til hverandre. Det vil si, om vi har mer energi, blir vi mer bevisst og følgelig så blir vi mer åpen for visdom. Om vi har mer visdom, vil vi være mer bevisst og så mye mer energisk.

Essensen av alle våre opplevelser.. som vi kaller 'VISDOM'.. er kumulativt de mange aldre forbipassert. Visdom er en essens.. en juvel.. 'en blomst'.. av all vår tidligere kunnskap og tidligere opplevelser. Den essensielle meningen med hvert underselvs livstider er å øke dets 'E-B-V'.. det er meningen med evolusjon.. spirituell vekst.

ÅPEN BOK

'Åpen bok'.. refererer til 'Swadhyaya ’ (å studere seg selv for spirituell vekst) .. dvs. studering av spirituelle bøker.

Å få folk til å lese bøker av store mestere som Lobsang Rampa.. Richard Bach.. Jane Roberts.. Castaneda.. Linda Goodman.. Edgar Cayce.. Swami Rama.. Yogananda Parmahansa etc., etc., er et meget essensielt kjennetegn av PSSM.

VÆR ET LYS FOR DEG SELV

Vi alene er ansvarlig for vår fysiske eksistens. Bare vi kan være et lys for våre selv. Andre kan vise vei, men de kan ikke gå veien for oss. Vi må forstå at vi skaper våre egne realiteter fra øyeblikk til øyeblikk.

Det ville vært klokt om vi valgte våre særskilte intensjoner og holdt de i deres renhet uten å vakle. Bare Stabile intensjoner skaper et korresponderende speilbilde i våre omgivelser.

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds