ANAPANASATI MEDITASJON

Ordet.. 'Anapanasati' på språket Pali betyr.. å styre sin totale oppmerksomhet på sin normale og naturlige puste prosess.

'ana'.. betyr .. 'inn-pust'

'pana'.. betyr .. 'ut-pust'

'sati'.. betyr .. 'vær en med'

Ved 'Anapanasati' meditasjon bør sinnets fokus konstant være på den normale, naturlige pusten. Oppgaven er bestrebende, nytende enhet med pusten.

Ingen 'mantra' skal chantes .. ingen form for guddommelighet skal holdes i sinnet.. ingen hathayoga pusteteknikker som 'kumbhaka'.. holding av pusten.. skal utøves.

Alle komfortable sitte posisjoner kan brukes. Posisjonen bør være så komfortabel som mulig. Hendene bør holdes sammen med alle fingrene låst sammen. Øynene bør lukkes.

Hovedsaken er å unngå, til vår beste evne, den rutinemessige vandringen av sinnet. ALLE VANDRENDE TANKER BØR STOPPES med en gang de dukker opp.

"Når vi er konsentrert på puste-energien, blir sinnet nokså tomt. Da er det en enorm flyt av kosmisk energi inn i den fysiske kroppen. Gradvis blir det, tilnå uvirkende, tredje øyet aktivert. Og, litt om litt, kosmisk bevissthet opplevd."

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds