OM PSS BEVEGELSEN

Pyramid Spiritual Societies er en ikke-religiøs, ikke-kult, uten fortjeneste og frivillig organisasjon med det eneste oppdrag å spre viten om Anapanasati meditasjon, Vegetarianisme og pyramidens kraft til en og alle.

Pyramid Spiritual Societies Movement (PSSM) ble grunnlagt av den opplyste mesteren Brahmarshi Patriji i året 1990 med den oppgave å spre beskjeden om spiritualitet og harmonisk leve være og fordelene av disse til hele menneskeheten, uten noen barrierer av klasse, religion eller region. Med det som startet som “The Kurnool Spiritual Society” i 1990, er Pyramide meditasjons bevegelsen nå forreste linje av over 2,000 uavhengige og autonome spirituelle pyramide samfunn som inkluderer millioner av aktive medlemmer og frivillige gjennom alle statene i India og mange andre land som New Zealand, Australia, USA, UK, Singapore, Malaysia, UAE, Vietnam, Mauritius and Sri Lanka.

Aktiviteter/Prestasjoner av PSSM

 • Skape bevissthet om meditasjon.
 • Organisert tusenvis av GRATISE meditasjons kurs og seminarer. Pyramide mesterne tar ikke betalt for å lære bort meditasjon.
 • Nådd ut til mer enn 30,000 småsteder og byer til dags dato.
 • Organisert hundrevis av store meditasjons camper i over 75 fremstående byer tvers over India.
 • Organisert fire 'Global Congress of Spiritual Scientists' (GCSS) til dags dato i Pyramid Valley International, Bengaluru. GCSS er en årlig begivenhet med deltakelse av flere av verdens spirituelle mestere og spirituelle forskere.
 • Organisert mange spirituelle vitenskaps seminarer under banneret 'Indian Federation of Spiritual Scientists' i mange byer i India.
 • Organisert Dhyana Mahayagnam, Dhyana MahaChakram, en årlig begivenhet med mange hundretusenvis av mediterere og mestere.
 • Organisert Buddha Poornima feiring hvert år i Pyramid Valley International, Bengaluru. En årlig begivenhet med deltakelse av hundrevis av mediterere og mestere.

PUBLISERING AV SPIRITUELL LITTERATUR

 • Trykt og delt ut over hundre millioner kopier av spirituell litteratur i form av brosjyrer og plakater.
 • Publisert over hundre spirituelle bøker, audio og video CDer av Patriji og andre opplyste pyramide mestere.
 • Oversatt og publisert over femti bøker av verdens spirituelle mestere til Indiske språk.
 • Publiserer flere månedlige og kvartalsvise spirituelle magasiner på Engelsk, Hindi og syv andre Indiske språk.

ETABLERER MEDITASJON OG SPIRITUELLE VITENSKAPS TRENINGS SENTRE

 • Etablert over ti tusen pyramide meditasjons sentre over hele India og resten av verden.
 • Etablert over femti store pyramider og over fem tusen 'hus-tak' pyramider over hele India.
 • Etablert Pyramid Valley International, meditasjons og spirituelt trenings senter nær Bengaluru.

ETABLERER FOKUS GRUPPER OG SOSIALE ORGANISASJONER

 • Etablert 'Pyramid Young Masters Association' som lærer meditasjon til barneskole og videregående skole elever i flere stater i India.
 • Etablert 'Pyramid Docters Association.' Over femti leger driver spirituelle pyramide helse sentre som foreskriver meditasjon som grunnlag for å kurere lidelser.
 • Etablert 'Indian Federation of Spiritual Scientists' - En institusjon som samler energiene og anstrengelsene gjort av alle spirituelle mestere og spirituelle forskere for å forme en studieplan til bruk i skoler.

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds