HVA ER MEDITASJON?

Meditasjon er å stilne tankene som konstant kommer i det rastløse sinnet. For å gjøre det.. Begynner.. vi.. med.. pusten. Prosessen for meditasjon er enkel - Lukk øynene å vær med din naturlige pust. Meditasjon stilner de rastløse bølgene fra sinnet og bevarer derfor kosmisk energi som fører til god helse, fred i sinnet og indre visdom. Meditasjon utført i, eller under en pyramide, kalles pyramide meditasjon. Meditasjons prosedyre..

Les mer...

BRAHMARSHI PATRIJI

Brahmarshi Patriji, grunnleggeren av Pyramid Spiritual Societies Movement (PSSM) oppdaget meditasjonens kraft gjennom sine egne dypsindige opplevelser tidlig i sitt liv og oppnådde opplysning i året 1979. Siden da har viet sitt liv til den oppgave å lære og å fremme meditasjon og vegetarianisme til folk over hele verden. Hans tilnærming har vært fullstendig vitenskapelig og verdslig uten å anrope noe religiøs symbolikk. Les mer...

PSSM

Pyramid Spiritual Societies er en ikke-religiøs, ikke-kult, uten fortjeneste og frivillig organisasjon med det eneste oppdrag å spre viten om Anapanasati meditasjon, Vegetarianisme og pyramidens kraft til en og alle. Pyramid Spiritual Societies Movement (PSSM) er en del av den verdensomfattende New Age Spirituelle revolusjonen. Det er en bevegelse som tar menneskeheten fra vold til ikke-vold.. fra ikke-Vegetarianisme til Vegetarianisme.. fra blind religiøs tro til vitenskapelig eksperimentering og logikk.. fra gal materialisme til vis spiritualitet. Les mer...

VEGETARIANISME

Vegetarianisme er helt essensielt for det spirituelle liv. Faktisk, så er spiritualitet synonymt med vegetarianisme. ALLE MÅ BLI VEGETERIANERE. Les mer...

OM PYRAMIDER

Pyramiden er et symbol på 'omfattende' utvikling. Det er fire sider på en pyramide, de representerer de fire rikene. Mineral riket, plante riket, dyre riket og menneske riket. Pyramidens fire sider forenes. De blir ett. Det er spiritualitet. Les mer...

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds