"दोन प्रवाह"

 

संपूर्ण आध्यात्मिकता दोन प्रवाहांच्या बाबतीत आहे :

१. प्रकृती                           २. पुरुष

मूर्त विश्व                           जागृत विश्व 
ज्ञानेंद्रिय विश्व                     इंद्रियातीत विश्व 
आण्विक विश्व                     आत्मिक विश्व 
भौतिक विश्व                       तात्विक/सत्य विश्व 
भौतिक शास्त्र                       आध्यात्मिक शास्त्र 
शारीरिक सुखसोई                   आध्यात्मिक समाधान
तर्क -१                                तर्क -२ 
एकपरीमितीयाता                   अनेकपरीमितीयाता
शारीरिक कलाची जाणीव           आत्मिक कलाची जाणीव
देह                                     देही
अर्जुन                                  श्रीकृष्ण
गौतम सिद्धार्थ                       गौतम बुद्ध
मानसिक कलाचे ज्ञान                स्व कलाचे ज्ञान
स्थूल विश्व                             भावनिक विश्व

 

"पुरुष", "प्रकृतीला" उत्पन्न करतो...

आणि प्रकृतीमध्ये प्रवेश करतो....

आणि प्रकृतीत द्विगुणीत होतो...

आणि प्रकृती बरोबर सामावतो...

आणि प्रकृतीमध्ये नृत्य करतो....

आणि प्रकृतीला सहाय्य करतो....

हे पुरुषा ! तु किती विस्मयकारी आहेस ! हे प्रकृती तु सुद्धा !

Go to top